De website https://kellyderkssalonconsultancy.wptest.go2people.nl wordt beheerd door Kelly Derks Salon Consultancy (hierna: KDSC). Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet KDSC met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan KDSC jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert KDSC jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door KDSC beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

KDSC verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het leveren van diensten door middel van diverse (online) trainingen, gericht op Opdrachtgevers in de kappersbranche, met als uitgangspunt het verbeteren van de resultaten van de onderneming;
  • Het bevestigen van inschrijving(en) voor programma’s en trainingen en het meesturen van praktische informatie;
  • Het aandragen van waardevolle informatie over de afgenomen diensten en over andere (aanverwante) diensten.

KDSC gebruikt je persoonlijke gegevens voor:

  • Het afhandelen van jouw aanvragen en het afwikkelen van bijbehorend betalingsverkeer;
  • Het leggen van contact met jou, in samenhang met de afgenomen programma’s en trainingen;
  • Ter ondersteuning van diensten die je van ons hebt afgenomen;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend.

Gegevens die via het contactformulier op de website worden ingevuld worden doorgestuurd via de WordPress website van KDSC info@kellyderks.com, welke is ondergebracht bij Go2People Websites. Met deze partij heeft KDSC een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële opdrachtbevestiging en praktisch informatie toesturen.

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt KDSC gebruik van MailChimp.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van KDSC worden de volgende cookies gebruikt:

  • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om KDSC een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina weergaves. Aan de hand van deze informatie kan KDSC eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU

Voor zowel MailChimp als Google analytics geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat wil zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken, en heeft KDSC met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

KDSC (KVK-nummer: 689925)

Poederooienstraat 37

1106 CE Amsterdam

info@kellyderks.com

Wijzigingen Privacy Statement

KDSC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.