Vakantiedagen & Corona, wat zijn de regels?

Vakantiedagen & Corona, wat zijn de regels?

Corona en vakantie, mag je als werkgever of werknemer vakantiedagen intrekken?

Je salon is gesloten en we weten nog niet hoe lang we “last” gaan hebben van het Corona virus en welke impact het zal gaan hebben op onze branche en de rest van de wereld. Inmiddels heb je misschien een beetje je draai gevonden met “thuiswerken”, de verbinding met je team intact houden en ben je druk bezig om toch iets van omzet te creëren in de vorm van uitgroei kits, vouchers en producten.

Ik krijg veel vragen, hoe zit het met de vakantiedagen? Mag ik als werkgever mijn werknemer verplichten om de vakantie te verplaatsen? Maar ook andersom: mag een medewerker vragen om de vastgestelde dagen te verplaatsten naar later in het jaar omdat deze niet op vakantie kan?

Kortom, wat mag wel en wat mag niet?

Jij als werkgever wil vakantiedagen intrekken

De wet geeft de werkgever de bevoegdheid om na overleg met de werknemer een reeds vastgestelde vakantie te wijzigen (oftewel: te verplaatsen naar een ander moment). Er moet dan wel sprake zijn van gewichtige redenen. De corona pandemie en de effecten daarvan op jouw salon kunnen zeker een gewichtige reden zijn. Je kunt denken aan onderbezetting doordat er zieken zijn of als de vraag straks explosief stijgt naar behandelingen als je straks weer open mag. Mocht jouw salon straks overvraagd worden zodra je weer open gaat, dan is dit voldoende grond om met je werknemer(s) in gesprek te gaan over het verplaatsen van de vakantie.

Houd er rekening mee dat de schade die je werknemer lijdt ten gevolge van het wijzigen van de vastgestelde vakantie, moet worden vergoed door jou als werkgever. Ook als de werknemer akkoord gaat met de door jou voorgestelde wijziging, heeft hij nog steeds recht op schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat (in ieder geval) uit annuleringskosten, voor zover deze bij de werknemer in rekening worden gebracht.

Werknemer wil vakantiedagen intrekken

Veel werknemers zullen verlof hebben aangevraagd voor de komende meivakantie. De wet bepaalt dat de werkgever de tijdstippen voor verlof vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen aan de kant van de werkgever zich daartegen verzetten. Maar, als de werkgever niet binnen twee weken na aanvraag van het verlof schriftelijk die gewichtige redenen kenbaar heeft gemaakt aan de werknemer, wordt de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

Nu het Corona virus ervoor zorgt dat op vakantie gaan vrijwel onmogelijk is geworden, is het natuurlijk goed voorstelbaar dat je werknemer vakantiedagen wil intrekken of verschuiven naar een later tijdstip. Je bent als werkgever niet verplicht om in te gaan op dat verzoek. Je mag als werkgever zeggen dat de aangevraagde dagen moeten worden opgenomen. Redelijkheid speelt uiteraard altijd een rol en werkt twee kanten op. Als je als salon straks veel werk hebt en je de werknemer niet kan missen, is het de vraag in hoeverre het redelijk is om niet in te gaan op het verzoek om te gaan werken. Hetzelfde geld voor de situatie dat de werknemer door het opnemen van het geplande verlof geen verlof meer over heeft om “echt” op vakantie te gaan.

Advies

Voor zowel werkgever als werknemer geldt: ga in overleg als je verlofdagen wilt intrekken. Bekijk het verzoek vanuit elkaars standpunten en probeer tot een oplossing te komen, die voor jullie beiden werkt.

Aan het einde van de dag wil jullie het beste voor elkaar.

Stay safe!

Liefs, Kelly